Cavagent Gruppen rustar för expansion

Publicerad: 2016-02-24

Det svenska investeringsbolaget Eterna Invest investerar i Cavagent Gruppen och blir ny majoritetsägare samt kommer även att gå in med två representanter i bolagets styrelse.

Tidigare huvudägare Thomas Hellgren kvarstår som betydande ägare och i bolagets styrelse.

"Vi kommer med ett breddat ägande att stärka våra erbjudanden till befintliga kunder. Dessutom kommer det även att möjliggöra en fortsatt expansion till nya marknadssegment och marknadsområden. Jag bedömer att detta är ett steg i rätt riktning för Cavagent Gruppen", säger Thomas Hellgren, Styrelseordförande Cavagent Gruppen.

”Det känns spännande att få vara en del av Cavagent Gruppens framtida utveckling. Eternas och Thomas Hellgrens gemensamma ambition är att tillsammans med bolagsledningen ytterligare stärka Cavagentbolagens erbjudande och position i respektive marknadssegment. Bolagen representerar väl den typ av välpositionerade mjukvarubolag med djupt verksamhetskunnande som Eterna Invest vill vara med och utveckla”, säger Peder Holm, Partner Eterna Invest.

”Eternas målsättning är att, baserat på vår omfattande erfarenhet av tillväxtföretag inom teknikområdet, kunna bidra till att skapa bra förutsättningar för bolagens fortsatta expansion”, säger Martin Falkevall, Partner Eterna Invest.

Grundstrategi för Cavagent Gruppen är att generera tillräckligt med vinst för att på egen hand kunna skapa fortsatt bra tillväxt. Man kommer också med den nya ägaren kunna göra aggressivare satsningar utan att ta för stora risker.

För mer information kontakta:

Eterna Invest AB
Peder Holm, Partner
Telefon: +46 (0) 703 46 57 70
Email: peder@eternainvest.com

Martin Falkevall, Partner

Telefon: +46 (0) 708 47 73 16
Email: martin@eternainvest.com

Cavagent Gruppen

Thomas Hellgren, Styrelseordförande Cavagent Holding AB
Telefon: +46 (0) 707 54 56 69
Email: thomas.hellgren@cavagent.com

Om Eterna Invest
Eterna Invest är ett privatägt svenskt investeringsbolag som har som affärsidé att förvärva aktier i och/eller bidra med tillväxtkapital till nordiska tillväxtföretag. Eterna är en ägare som engagerar sig aktivt i de bolag man deläger, bland annat genom strategisk vägledning på styrelsenivå för att hjälpa företagen att realisera sin fulla försäljnings-, lönsamhets-, och marknadspotential. Personerna bakom Eterna har lång bakgrund och erfarenhet från riskkapitalbranschen. En skillnad mellan Eterna och t.ex. en traditionell riskkapitalfond är att Eterna inte har för avsikt att alltid söka exits, dvs sälja sina innehav vidare efter ett antal år. Eterna har i stället en mycket långsiktig syn på sina innehav. För mer information, se www.eternainvest.com.

Om Cavagent Gruppen
Cavagentgruppen är en oberoende leverantör av branschanpassade affärssystem, samt produkter för webb och mobil. Gruppen består av tre bolag (Cavagent AB, Cavagent Scandisys samt CavCMS) som levererar mjukvaror för e-handel, resebranschen, maskinhandel, webblösningar och bokningssystem. Cavagents system har levererats till kunder runt i Europa med dokumenterade resultat.

Kontakta oss